ALOJZ ZAVOLŠEK

VELENJE, SLOVENIJA
16.07.1996 – 05.09.1966