NOVA SKULPTURA SLOVENIJE

MALI SALON, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
01.10.1990 – 14.10.1990
[katalog]

Prenosi

GALERIJA LIKOVNOG SUSRETA, SUBOTICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
14.12.1990 – 14.01.1991
GALERIJA UMJETNINA, SPLIT, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
25.10.1990 – 10.11.1990