13. KOLONIJA IVETA ŠUBICA. OD KNJIGE DO ZNAKA

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
24.06.2010 – 26.08.2010