1. JUGOSLOVANSKI TRIENALE EKOLOGIJA IN UMETNOST - EKO 80

RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, TRG BORISA KRAIGHERJA, MARIBOR, SLOVENIJA
21.11.1980 – 21.12.1980
[katalog]