MAJA KOCMUT

JELOVŠKOV LIKOVNI SALON - KD ŠPANSKI BORCI, LJUBLJANA, SLOVENIJA
13.11.1991 – 26.11.1991