SAŠA DOBRIČ

GALERIJA FARA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
17.06.2005 – 15.07.2005