ZDRUŽENJE UMETNIKOV ŠKOFJA LOKA. Novejše slikarstvo in kiparstvo na loškem 2014-15

SOKOLSKI DOM, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
10.07.2015 – 12.08.2015
[katalog]