LOKALNI ČAS. DUNAJSKI MATERIAL V OGLEDALU NELAGODJA

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
23.09.1994 – 16.10.1994
[katalog]