MEDIJ & MEDIJ. KOZJANSKI SLIKARJI V FOTOGRAFSKIH OČEH VLADKE KOBAL

GRAD PODSREDA, PODSREDA, SLOVENIJA
01.10.1993 – 30.10.1993
[zloženka]