PHOTONIC MOMENSTS III - 2007. SALON SODOBNE FOTOGRAFIJE JUGOVZHODNE EVROPE

FOTOGALERIE IM RATHAUS, GRADEC /GRAZ, AVSTRIJA /AUSTRIA
19.06.2008 – 14.08.2008

Prenosi

TRST/TRIESTE, ITALIJA /ITALY
12.09.2008 – 2008