BIENNALE AKVARELA JUGOSLAVIJE - KARLOVAC '79

GALERIJA VJEKOSLAV KARAS, KARLOVAC, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
03.07.1979 – 30.09.1979
[katalog]