3. LIKOVNA KOLONIJA IVETA ŠUBICA

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
13.07.1999 – 1999