DRUŠTVO SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV 1965

UMETNIČKI PAVILJON CVIJETA ZUZORIĆ, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
16.01.1965 – 06.02.1965
[katalog]

Prenosi

GALERIJA LIKOVNOG SUSRETA, SUBOTICA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1965 – 1965