12. KOLONIJA IVETA ŠUBICA. SEJALEC

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
26.06.2008 – 24.08.2008