8. IZLOŽBA: ČETRDESET GODINA SAVEZA UDRUŽENJA LIKOVNIH UMJETNIKA JUGOSLAVIJE 1946-1986

GALERIJA JUGOSLOVENSKOG PORTRETA, TUZLA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
24.04.1986 – 24.05.1986