VIDNA SPOROČILA 1981-1983

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
21.11.1983 – 04.12.1983
[katalog]