BARBARA JAKŠE,STANE JERŠIČ.PODOBE PROSTOROV NEKEGA MESTA

VELENJE, SLOVENIJA
26.10.1993