"FOTOGRAFIJA". INDIVIDUALNE POZICIJE

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
19.12.1991 – 02.02.1992
[katalog]