ANTIFAŠISTIČKA BORBA JUGOSLOVENA U BIVŠIM ZATVORIMA I KONCLOGORIMA ZA VREME II SVETSKOG RATA U DELIMA LIKOVNIH UMETNIKA

ISTORISKI MUZEJ NA SRM, SKOPJE, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1977
[katalog]