JUGOSLOVANSKA GRAFIKA 1950-1980

GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI, NOVI SAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
14.01.1986 – 1986

Prenosi

GALERIJA SUVREMENE UMJETNOSTI, ZAGREB, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
26.12.1986 – 18.01.1987
GALERIJA UMETNOSTI, PRIŠTINA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1986 – 1986
MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
24.06.1986 – 20.07.1986
MUZEJOT NA SOVREMENATA UMETNOST, SKOPJE, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
24.03.1986
UMETNOSTNA GALERIJA, MARIBOR, SLOVENIJA
25.04.1986 – 31.05.1986
UMJETNIČKA GALERIJA BIH, SARAJEVO, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
11.02.1986 – 11.03.1986