ABSTRAKTNE, NEPREDMETNE SMERI V LIKOVNI UMETNOSTI

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
09.12.1987 – 23.12.1987
[katalog]