NIČVREDNO (NEPRECENLJIVO). POJEM VREDNOSTI V SODOBNI UMETNOSTI / WORTHLESS (INVALUABLE)...

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.02.2000 – 05.03.2000
[katalog, zloženka]