MED UTOPIJO IN DIALOGOM

GALERIJA TENZOR,PREŠERNOVA 1, PTUJ, SLOVENIJA
30.01.2004 – 19.02.2004