GRAFIKA SLOVENCEV V ITALIJI / L'Arte grafica deli Sloveni in Italia

KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ, GORICA/GORIZIA, ITALIJA /ITALY
04.12.2020 – 28.02.2021
[katalog]