EPK 2012: NOVA F, tendence v slovenski fotografiji: Skonstruiraj me! (3. del)

FOTOGALERIJA STOLP, MARIBOR, SLOVENIJA
25.07.2012 – 30.09.2012