PHOTORI 2018. SLOVENSKA FOTOGRAFIJA U RIJECI. Janez Puhar [FK Kranj], Linija i ploha [FK Maribor] ...

GALERIJA KORTIL, REKA/RIJEKA, HRVAŠKA /CROATIA
30.08.2018 – 10.09.2018