PODOBE PROSTORSKEGA REDA

GALERIJA NA DVORNEM TRGU, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.03.1997 – 20.03.1997
[leaflet]