DANA IN REMI KOČICA

LAŠKI DVOREC,MUZEJSKA ZBIRKA, LAŠKO, SLOVENIJA
18.04.1997 – 05.05.1997