SVETLO SVETLA TEMA

KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
01.02.2010 – 22.02.2010