Obisk

V Dokumentaciji-arhivu Moderne galerije zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo podatke in gradivo:

 • o razstavah v Sloveniji in razstavah slovenskih umetnikov v tujini
 • o likovnih razstaviščih in drugih prostorih nastajanja in prezentiranja likovne umetnosti
 • o likovnih umetnikih 20. in 21. stoletja na Slovenskem
 • o slovenskih piscih o likovni umetnosti 20. in 21. stoletja


Uporabnikom je na voljo:

HEMEROTEČNO GRADIVO

 • personalne mape umetnikov A-Ž
 • mape razstavišč A-Ž
 • personalne mape piscev A-Ž
 • splošna gesla (npr. nagrade)


DOKUMENTARNO IN ARHIVSKO GRADIVO

 • arhiv umetnikov (izpolnjeni vprašalniki, kratki življenjepisi, osebni dokumenti, korespondence in drugi zapisi)
 • arhiv vabil
 • arhiv plakatov
 • arhiv vprašalnikov (izpolnjeni vprašalniki prirediteljev)
 • hišni arhiv Moderne galerije


Hranimo najobsežnejšo zbirko z navedenih področij v Sloveniji. Uporablja se v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene.

Kontaktni podatki

E: dokumentacija@mg-lj.si

Jana Intihar-Ferjan
T: (01) 2416 826
E: jana.ferjan@mg-lj.si

Bojana Rogina
T: (01) 2416 838
E: bojana.rogina@mg-lj.si

Teja Merhar
T: (01) 2416 840
E: teja.merhar@mg-lj.si

Oddelek Dokumentacija-arhiv se nahaja v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, Maistrova 3, Ljubljana.

Odprto TOREK – PETEK 10.00 – 15.00 ter po dogovoru.

Naslov za pošiljke in dostavo
Moderna galerija
Dokumentacija-arhiv
Windischerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija