LIKOVNI UMETNIKI ZA PREŠERNOVO MESTO

MESTNA OBČINA KRANJ, KRANJ, SLOVENIJA
16.10.1998 – 04.12.1998
[katalog]