PREMIERA 2018 - 4. trienale mladih umetnikov. Kulturno telo, prostor, umestitve

GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI, CELJE, SLOVENIJA
05.10.2018 – 02.12.2018
[katalog]