LJUBLJANA V EVROPSKIH OČEH. ITALIJANSKI TEDEN: ASPEKTI EKSPERIMENTA V SODOBNI UMETNOSTI

KULTURNO-INFORMACIJSKI CENTER KRIŽANKE, LJUBLJANA, SLOVENIJA
10.11.2003 – 16.11.2003