U3. 3. TRIENALE SODOBNE SLOVENSKE UMETNOSTI. VULGATA / U3. 3rd Triennale of Contemporary Slovene Art. Vulgata

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
14.12.2000 – 18.02.2001
[katalog]