V. BIENALE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE

KINO ŠIŠKA - Center urbane kulture, LJUBLJANA, SLOVENIJA
09.11.2015 – 26.11.2015