6. LIKOVNO SREČANJE V BRDIH

GALERIJA KOLAR, SLOVENJ GRADEC, SLOVENIJA
16.10.2007 – 30.11.2007