MLADA JUGOSLAVENSKA UMJETNOST / JUNGE KUNST AUS JUGOSLAWIEN / MLADA JUGOSLOVANSKA UMETNOST / MLADE JUHOSLOVANSKE UMENIE

GALERIJA SUVREMENE UMJETNOSTI, ZAGREB, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
10.09.1987 – 27.09.1987
[katalog, zloženka]

Prenosi

SALZBURG, AVSTRIJA /AUSTRIA
1987 – 1987
GALERIJA V HYBERNU, PRAGA, ČEŠKOSLOVAŠKA /CZECHOSLOVAKIA
12.05.1987 – 1987
MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
24.11.1987 – 20.12.1987
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
23.07.1987 – 1987
NEZNANO, BRATISLAVA, ČEŠKOSLOVAŠKA /CZECHOSLOVAKIA
1987 – 1987