ZAMOLČANE PRISOTNOST. Iz likovne zbirke Riko

GALERIJA MIKLOVA HIŠA, RIBNICA NA DOLENJSKEM, SLOVENIJA
19.12.2019 – 26.01.2020