10+10

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
05.12.1989 – 17.12.1989
[katalog]

Prenosi

GALERIJA KARAS, ZAGREB, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
03.11.1989 – 26.11.1989