JAKOB SAVINŠEK.PLASTIKE IN RISBE

JAKOPIČEV PAVILJON, LJUBLJANA, SLOVENIJA
04.12.1959
[katalog]