NIKOLAJ OMERSA

JAKOPIČEV PAVILJON, LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.11.1958 – 1958