U3. 2. TRIENALE SODOBNE SLOVENSKE UMETNOSTI / 2nd Triennale of Contemporary Slovene Art

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
14.11.1997 – 11.01.1998
[katalog]