TANJA ŠPENKO

GALERIJA TENZOR,PREŠERNOVA 1, PTUJ, SLOVENIJA
09.04.2004 – 08.05.2004