PRAVLJIČNE PODOBE V MESTU

MAGISTRAT, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.05.2010 – 13.06.2010