KIBLIX 2020 - 2021. Virtualni svetovi danes (1. & 2. del)

KIBLA PORTAL (ex-mestna predilnica), MARIBOR, SLOVENIJA
07.07.2021 – 18.12.2021