3. trienale mladih umetnikov - PREMIERA 2015. Čas, razpoloženje, identiteta

GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI, CELJE, SLOVENIJA
29.05.2015 – 05.07.2015
[katalog]