7. JUGOSLOVANSKI BIENALE MALE PLASTIKE. IVAN KOŽARIĆ/DOBITNIK VELIKEGA ČASTNEGA PRIZNANJA NA BIENALU 1983

KC MIŠKO KRANJEC DE GALERIJA, MURSKA SOBOTA, SLOVENIJA
07.06.1985 – 07.08.1985
[katalog]