PLATEAURESIDUE. Subpersona. Terra Ignota

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, REKA/RIJEKA, HRVAŠKA /CROATIA
14.10.2021 – 02.11.2021