ART'80. SVETOVNA UMETNOST OSEMDESETIH LET IZ ZBIRKE THOMAS

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
20.12.1990 – 03.02.1991
[catalogue, leaflet]