SAVREMENA JUGOSLOVENSKA UMETNOST. SLIKARSTVO, SKULPTURA

UMJETNIČKA GALERIJA, DUBROVNIK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1957 – 1957
[katalog]